கேட்சைத் தவறவிட்டாலோ, ஃபீல்டர் பந்தைப் பிடிக்காமல் போனாலோ அவர் புன்னகையே செய்வார்…Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *